Het belang van isolatie

Het is inmiddels bekend: in 2050 moeten Nederlandse woningen van het aardgas af zijn. Isolatie is daarbij een onderdeel dat niet vergeten mag worden. Door isolatie komen we stap voor stap tot aardgasvrije woningen. In dit artikel vertellen we je wat het belang van isolatie is en wat er de afgelopen jaren hierin is veranderd.

Isoleren op natuurlijke momenten

Een aantal jaar geleden moest isolatie passen bij de warmteoptie van de toekomst. Een hoog temperatuur-warmtebron bijvoorbeeld met een temperatuur hoger dan 70°C op een collectief systeem kon ook gebruikt worden bij een minder goed geïsoleerde woning. Isolatie was hier dus minder van belang. Later werd er meer aandacht gegeven aan de hogere gasprijzen en de invoering van de HR-ketel, die ook bij voorkeur op iets lagere temperatuur werkte. 70-50 was het nieuwe 90-70. Nu bij een all-electric systeem met een laag temperatuur-verwarming van lager dan 50°C is goede isolatie zeer essentieel.

Er werd dus gekeken naar de isolatieopgave passend bij de warmteoptie. Maar dat is nu aan het veranderen.

Waarom wordt isolatie nu belangrijker?

De belangrijkste redenen:

  1. De term aardgasvrij is voor woningeigenaren niet stimulerend genoeg om te gaan verduurzamen. Goede isolatie lijkt hen meer te prikkelen om te gaan verduurzamen. Ook Europa ondertekent dat. Zij komen met “Renovation Wave Priorities”. Hiermee willen zij tientallen miljoenen woningen helpen om te isoleren.
  2. Ook wordt er nu voor het Nationaal Isolatieprogramma gelobbyd om dit te laten opnemen in het regeerakkoord. Hiermee kunnen huishoudens meer en sneller geïsoleerd worden.
  3. De isolatiekwaliteit neemt toe. Het is niet langer meer zo dat isolatie moet passen bij de warmtebron, maar het gaat om een isolatiekwaliteit die het mogelijk maakt om woningen met 50°C warm te krijgen. Woningen moeten richting 2050 geschikt zijn om verschillende warmtebronnen aan te kunnen.

Isolatie als basiskwaliteit

Isolatie wordt steeds meer gezien als basiskwaliteit. Oftewel: een isolatiestandaard die goed is, onafhankelijk van wat voor warmteoptie er is. De isolatiestandaard geeft aan wanneer een woning goed geïsoleerd is en hoeveel energie ervoor nodig is om deze te verwarmen. De warmtebehoefte wordt tegenwoordig uitgedrukt in de hoeveelheid kWh per m2 die nodig is om de woning te verwarmen. Aan deze warmtebehoefte is met de isolatiestandaard dan ook een maximum toegekend. Deze standaard gaat uit van verwarmen op lagere temperaturen in de toekomst, dat er niet nogmaals geïsoleerd hoeft te worden na ingrepen voor 2050, de kosteneffectiviteit en uitvoerbaarheid van de maatregelen. Zo is er rekening gehouden met woningen uit verschillende bouwperiodes.

Hybride warmtepompen

Ook als woningen nog niet volledig geïsoleerd zijn, kunnen er stappen gezet worden in het verduurzamen hiervan. Een hybride warmtepomp is hiervoor een goede oplossing. De Modul-AIR van Inventum is een mooi voorbeeld. Met de Modul-AIR bijvoorbeeld kan een woning in stappen van het gas af door te beginnen bij een hybride oplossing i.c.m. de bestaande cv-ketel. Deze ventilatiewarmtepomp groeit dus als het ware mee met de woning. Van hybride naar all-electric.

Meer weten over onze duurzame warmtepompen? Neem contact op met ons op en wij vertellen je meer.