Een wereld zonder afval door circulaire producten

Duurzaam, CO2-neutraal, circulariteit. Termen waar veel organisaties mee bezig zijn. Circulariteit gaat ervan uit dat producten van vandaag de grondstoffen zijn van morgen. Oftewel: na gebruik kunnen producten gedemonteerd worden en de materialen opnieuw worden gebruikt.

Waarom is een circulaire economie nodig?

Door slimmer om te gaan met grondstoffen kunnen mensen in de toekomst welvarend leven op een gezonde planeet, met een duurzame en sterke economie. Een circulaire economie is nodig vanwege 3 redenen:

1. Gebruik van grondstoffen

De wereldbevolking groeit sterk: de afgelopen 100 jaar is de wereldbevolking verviervoudigd. In 2050 zijn er naar verwachting ruim negen miljard mensen. De vraag naar grondstoffen neemt hierdoor snel toe, terwijl de beschikbare hoeveelheid afneemt. Mensen gebruiken deze grondstoffen onder andere voor voedsel, drinkwater, onderdak, kleding en elektrische apparaten.

2. (On)afhankelijkheid andere landen

Veel grondstoffen komen uit het buitenland, zo haalt Nederland veel magnesium uit China. In een circulaire economie is Nederland veel minder afhankelijk van deze landen. Producten die eerder werden vernietigd en/of verbrand, worden in de toekomst gebruikt om grondstoffen uit te halen.

Circulariteit

3. Invloed op het milieu

Een circulaire economie heeft minder negatieve invloed op het milieu en zorgt voor een lagere CO2-uitstoot. Denk bijvoorbeeld aan afval. Alle grondstoffen kan je stuk voor stuk uit een gebruikt apparaat terugwinnen om te hergebruiken. In een nieuw product. Een nieuw product maken van tweedehands grondstoffen. Product opknappen. Je kan ook minder grondstoffen gebruiken, zodat je het milieu ook minder belast.

Op deze manieren vernietig je geen grondstoffen. Dit is beter voor het milieu omdat er minder grondstoffen gewonnen hoeven te worden en omdat er minder uitstoot is want er wordt minder afval weggegooid zonder her te gebruiken.

Life Cycle Assessment

Een methode om de milieubelasting van een product te bepalen, is een Life Cycle Assessment (LCA). Dit wordt ook wel de wieg tot graf analyse genoemd. Met de LCA bepaal je de totale milieubelasting van een product gedurende de hele levenscyclus. Van winning van de benodigde grondstoffen, productie en transport tot gebruik en afvalverwerking.

Om een LCA uit te voeren is een internationaal erkend kader opgesteld. Hierin wordt de LCA-procedure in vier verschillende fasen uitgevoerd:

  1. Het bepalen van het doel en de reikwijdte van het onderzoek in relatie tot de beoogde product of dienst.
  2. De inventarisatiefase, waarin het productsysteem wordt gedefinieerd. Hiervoor worden de inputs vanuit en outputs naar het milieu gekwantificeerd in functionele eenheden.
  3. Het vertalen van de resultaten van de inventarisatie naar termen van milieueffecten en maatschappelijke voorkeuren. Daarbij is het belangrijk de verkregen resultaten uit fase twee zo te presenteren dat de impacts duidelijk worden. Dit kan onder andere door het normaliseren van de gegevens, waarbij alle gegevens worden gepresenteerd in dezelfde eenheden of door het toekennen van bijvoorbeeld wegingsfactoren.
  4. Evaluatie van de resultaten en aannames van de eerdere fasen en worden conclusies getrokken

Uitvoering LCA

In de brancheorganisaties waarvan wij lid zijn wordt actief gewerkt aan het opwerken van een LCA. . Dit betekent dat wij voor alle gemaakte producten een LCA op laten stellen. De andere leden in de branchevereniging doen dit ook, waardoor er een branchegemiddelde ontstaat. Op de categorieën boilers en ventilatiewarmtepompen staan wij met productkaarttype 2 in de Nationale Productdatabase. In de branchevereniging zijn we dus bezig om de eerste stappen te zetten, samen met de andere leden, zodat we een weloverwogen stap naar productkaarttype 1 zetten.

Oplossingen van Inventum

Inventum draagt bij aan een lagere CO2-uitstoot van woningen door toepassing van ventilatiewarmtepompen en elektrische boilers. Ook is losmaakbaarheid is voor ons een belangrijk thema. We streven ernaar om de losmaakbaarheid van onze producten zo hoog mogelijk te houden, zodat onderdelen makkelijk vervangen kunnen worden. Hierdoor kan bijvoorbeeld een warmtepomp in de toekomst ook gereviseerd worden of onderdelen hergebruikt worden.

Daarnaast is ons kantoor en onze fabriek gevestigd in Nederland, maken we gebruik van lokale leveranciers en recyclen en hergebruiken zoveel mogelijk afval. Allemaal zaken om bij te dragen aan een circulariteit.

Wil je meer weten over onze duurzame oplossingen, al dan niet in relatie tot circulariteit? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen of neem contact met ons op.