Energetische verbeteringen vs. Gezond binnenklimaat: wat is belangrijker?

2050: het jaar dat alle Nederlandse woningen van het gas af moeten zijn. Uit onderzoek blijkt echter dat weinig mensen bereid zijn om in de verduurzaming van hun woning te investeren. Dit is niet zo gek: slechts 15 tot 20% van de woningeigenaren heeft affiniteit met energetische verbeteringen. En laat dat nu net het belangrijkste aspect zijn bij renovatie. Zet daarom in op een gezond en comfortabel binnenklimaat. Op deze manier investeren bewoners in het klimaat en ook in een energetisch verbeterde woning.

Binnenklimaat

Mensen zijn 90% van hun tijd binnen. Zeker in deze tijd waarin (bijna) iedereen thuis werkt. Het is dan ook zeer verontrustend dat de concentratie van verontreinigende stoffen binnen vaak hoger is dan buiten. Dit geldt ook voor energiezuinige en goed geïsoleerde woningen, waar vervuilde lucht lang blijft hangen als er geen maatregelen worden getroffen. Het is dus belangrijk om meer aandacht aan een gezond én comfortabel binnenklimaat te schenken. Samen kunnen we dit bereiken en strijden we voor gezondheid!

Het binnenklimaat wordt onderscheiden in:

 1. Binnenluchtkwaliteit
 2. Akoestische kwaliteit
 3. Thermische kwaliteit
 4. Visuele kwaliteit

Als je een gezond en comfortabel binnenklimaat creëert, zijn bovengenoemde vier aspecten in orde. Dat betekent onder andere dat de CO2-concentratie in de binnenlucht onder de 1.200 PPM blijft, er geen geluidsoverlast optreedt, de woning comfortabel is en er genoeg daglicht in de woning is. Dit laatste is in veel Nederlandse woningen geen probleem. De overige punten? Wij lichten ze toe.

1. Binnenluchtkwaliteit

Bij de kwaliteit van binnenlucht gaat het erom de concentratie van vervuilde stoffen onder bepaalde grenswaarden te houden. Deze stoffen zijn:

 • CO2

Is deze concentratie hoger dan 1.200 ppm? Dan krijgen mensen last van vermoeidheid, hoofdpijn en een verstoorde nachtrust.

 • Fijnstof

Deze stof komt vrij bij het koken en het branden van kaarsen. Dit wordt onder andere gelinkt aan longproblemen, hart- en vaatziekten en luchtwegklachten.

 • Vluchtige organische stoffen (VOS)

Dit zijn een verzameling van koolwaterstoffen die gemakkelijk verdampen, zoals formaldehyde, benzeen en acroleïne. Deze stoffen zijn afkomstig van bouwmaterialen, meubels, schoonmaakmiddelen en verf en veroorzaken allergieën of luchtwegklachten.

 • Vocht

Vocht vormt op zichzelf geen gezondheidsproblemen, maar leidt wel tot schimmel. En dat heeft wél gezondheidsimplicaties, zoals infecties en astma.

Om blootstelling aan deze stoffen te verminderen, is ventilatie van essentieel belang. Het doel van ventilatie is om vervuilde binnenlucht te vervangen door verse buitenlucht in de ruimten waar mensen zich bevinden. De hoeveelheid te verversen lucht, ook wel het debiet genoemd, wordt uitgedrukt in m3/uur. Om tot luchtverversing te komen, moet er een luchtstroom tot stand worden gebracht door drukverschillen tussen binnen en buiten. Dit kan op een natuurlijke manier, door wind en thermische trek. Ook kan een luchtstroom mechanisch op gang worden gebracht door een elektrisch aangedreven ventilatiesysteem. Het is essentieel bij de toe- en afvoer van lucht voldoende debiet te realiseren. In moderne woningen kom je doorgaans twee typen ventilatiesystemen tegen:

 • natuurlijke toevoer, via ramen en roosters, met mechanische afvoer
 • balansventilatie waarbij zowel de toe- als afvoer mechanisch gebeurt

In beide situaties pas je de Modul-AIR ventilatiewarmtepomp van Inventum toe (bij balansventilatie i.c.m. GreenComfort module). Deze warmtepomp hergebruikt warme ventilatieretourlucht voor het verwarmen van de woning en voor het opwarmen van tapwater. Met deze warmtepomp kun je je woning zelfs helemaal elektrisch verwarmen, zonder gas aansluiting. Daarnaast zorgt deze duurzame oplossing voor een goed geventileerde woning. Een gezond en comfortabel binnenklimaat gegarandeerd!

2. Akoestische kwaliteit

Geluid is ook belangrijk voor het binnenklimaat: geluidsoverlast is natuurlijk meteen merkbaar voor bewoners. Bij geluidsoverlast van buren is vooral “contactgeluid”” een ergernis. Bij contactgeluid gaat het om trillingen die via de constructie van de woning worden overgebracht.

Maar ook installaties zijn van invloed op de akoestische kwaliteit van een woning. Zo mag een ventilatiesysteem bij nieuwbouw niet meer dan 30 dB(A) aan geluid produceren in een verblijfsruimte. Bouwkundigen raden echter aan om deze systemen zo te ontwerpen dat ze maximaal 25 dB(A) produceren. Technisch is dit zeker mogelijk door lage luchtsnelheden (oftewel: ruimere kanalen) en voldoende demping.

Bij de Modul-AIR warmtepomp is dit geen probleem. Deze warmtepomp is fluisterstil en heel compact, waardoor deze makkelijk in een technische ruimte past én geen geluidsoverlast veroorzaakt.

3. Thermische kwaliteit

Thermische kwaliteit wordt ook wel de tevredenheid met de thermische omgeving genoemd. Hierbij spelen twee aspecten een grote rol:

 • Tocht

Als de toegevoerde lucht (via roosters) van buiten kouder is dan de binnentemperatuur kunnen bewoners een vorm van tocht ervaren. Dit kan verholpen worden door de raamroosters en afzuigventielen goed op elkaar af te stemmen en op deze manier vervelende tochtstromen te voorkomen. Een andere oplossing is het plaatsen van de GreenComfort module in combinatie met de Modul-AIR. De GreenComfort module filtert de verse buitenlucht en blaast deze op de gewenste temperatuur de woning binnen. Kortom: verse, warme lucht in je woning zonder dat het voelt alsof het tocht.

 • Oververhitting

Dit is een potentieel probleem bij goed geïsoleerde woningen, omdat de warmte lang blijft hangen. Het is aan te raden om extra te ventileren wanneer de buitentemperatuur lager is, zoals met zomernachtventilatie of koeling via balansventilatie. Met de Modul-AIR (met of zonder GreenComfort) is dit ook mogelijk.

Conclusie: een gezond binnenklimaat is net zo belangrijk als energetische verbeteringen

Laten we voorop stellen dat het enthousiasme voor renovaties cruciaal is voor de verduurzaming van grote aantallen woningen. Daarbij moeten we de woningen niet alleen verduurzamen, maar ook verbeteren. Zet hierbij in op een gezond en comfortabel binnenklimaat. Uit een Engels onderzoekt blijkt dat 30% van de mensen bereid is meer te betalen voor een woning waar gezondheid voorop staat.

Kortom: creëer een gezond binnenklimaat tegen acceptabele kosten, met weinig energiegebruik en met zo min mogelijk bouwkundige aanpassingen.

Meer weten over hoe je gezonde, comfortabele én verbeterde woningen creëert? Neem contact met ons op en wij denken met je mee.