Is een ventilatiewarmtepomp voordeliger dan een cv-ketel?

We weten allemaal dat een cv-ketel minder duurzaam is dan een warmtepomp en dat we in 2050 allemaal van het gas af moeten zijn. Een ventilatiewarmtepomp is een goede manier om van het gas af te gaan, maar is dit ook voordeliger dan een cv-ketel? Wij leggen het je uit aan de hand van voorbeelden, zodat jij dit op een duidelijke manier kunt uitleggen aan je klanten.

kWh vs. m3

Een cv-ketel werkt op gas en een ventilatiewarmtepomp gebruikt elektriciteit om warmte uit de ventilatieretourlucht te onttrekken. Elektriciteit koop je per kWh en kost €0,214 per kWh. Gas koop je per kuub en kost €0,77 per m3. Je kan deze niet direct met elkaar vergelijken. Een vergelijking tussen appels en peren als het ware.

Om een eerlijke vergelijking te maken, moet je de eenheden gelijk aan elkaar maken. Dat doe je door de energie in 1 m3 gas uit te rekenen in kWh. Wanneer we opzoeken hoeveel kWh er in 1 m3 gas zit komen we uit op 9,7 kWh. Dit betekent dat: 1 m3 gas gelijk is aan 9,7 kWh. Door vervolgens €0,77 te delen door 9,7 kom je uit op €0,0794, wat betekent dat 1 kWh gas €0,0794 kost. En 1 kWh elektriciteit kost nog steeds €0,214.

Kortom: gas is, omgerekend naar kWh, goedkoper dan elektriciteit. Maar daarmee is de vergelijking tussen ventilatiewarmtepomp en cv-ketel nog niet gedaan. We moeten ook kijken naar het rendement van een cv-ketel en een ventilatiewarmtepomp.

Rendement cv-ketel op gas

Een cv-ketel op gas heeft te maken met verliezen: de warmte die vrijkomt met het verbranden van gas kan niet voor 100% worden overdragen aan het water dat wordt verwarmd. Er is altijd sprake van warmteverlies, dus een rendementsverlies. Het rendement kan dus nooit 100% (of hoger) zijn. Het gemiddelde rendement van een cv-ketel is 98%.

Rendement en COP van een warmtepomp

Een ventilatiewarmtepomp onttrekt warmte uit de ventilatieretourlucht. Voor dat proces is elektriciteit nodig. De verhouding tussen de geleverde energie (afgegeven warmte) van de warmtepomp tegenover de gebruikte energie (elektriciteitsverbruik) is de COP (Coëfficiënt Of Performance). Wanneer er van alle energie die een warmtepomp nodig heeft, 4 delen uit de ventilatieretourlucht komen en 1 deel uit elektriciteit, dan is de output 5 kWh aan warmte. De COP is dan 5. Dit bereken je als volgt:

Geleverde warmte in watt / Elektriciteitsverbruik in watt = COP

5 kWh / 1 kWh = 5

Hoe hoger het COP, hoe zuiniger de warmtepomp. Het verbruik van elektriciteit is namelijk lager. De terugverdientijd van een warmtepomp met een hoge COP is daarom korter. Staar je echter niet blind op de terugverdientijd. Je kijkt immers ook niet naar de terugverdientijd van bijvoorbeeld een keuken.

Het COP van een warmtepomp is dus 5. Eén kWh warmte uit een warmtepomp kost dus de prijs van 1 kWh gedeeld door 5: €0,214 / 5 = €0,0428. Aan het begin hadden we al uitgerekend dat 1 kWh warmte uit gas €0,0794 kost. We hebben echter hierbij niet het rendement van de cv-ketel meegenomen. Dit is 98%. Een kWh warmte uit een HR-ketel kost dus: €0,0794 / 0,98 = €0,0810. Een warmtepomp is dus per kWh warmte €0,0382 goedkoper.

Naast de prijs van elektriciteit en gas zijn er ook nog andere factoren die meespelen op de totale besparing, zoals efficiënter verwarmen of een zuinigere ventilator in de ventilatiewarmtepomp.

Modul-AIR ventilatiewarmtepomp

In onderstaand voorbeeld leggen wij uit wat de COP van onze Modul-AIR ventilatiewarmtepomp is. Om dit toe te lichten, kijken we eerst naar het vermogen van deze warmtepomp. Dit hangt af van een drietal zaken:

  1. De temperatuur van de ventilatielucht
  2. Het ventilatiedebiet
  3. Het opgenomen vermogen

Een voorbeeld:
De aanvoer/retourtemperatuur van de ventilatiewarmtepomp is 30-35°C, het ventilatiedebiet is 120 m³/h en opgenomen vermogen is 312 W. Dan is het gemiddelde geleverde vermogen 1.430 W met een maximale COP van 4,6.

Maar als de aanvoertemperatuur van de ventilatiewarmtepomp 45-55°C is, het ventilatiedebiet 250 m³/h is en het opgenomen vermogen 426 watt is, dan is het gemiddelde geleverde vermogen 1.560 watt met een maximale COP van 3,7.

Er is niet eenvoudig te zeggen wat het vermogen en COP van de Modul-AIR is, omdat dit afhankelijk is van verschillende factoren en een momentopname is. Je moet dus goed kijken naar de woning.

Besparing

Om je een voorbeeld te geven van de besparing die de consument maakt na toepassing van de Modul-AIR geven wij je hierbij een voorbeeld.

Stel:
Het huidige gemiddelde gasverbruik is 1.600 m³ per jaar, daarnaast is het huidige gemiddelde elektraverbruik 3.000 kWh per jaar. Het gasverbruik is inclusief tapwater. In de nieuwe situatie zorgt de Modul-AIR voor tapwater via de MAXTANK Modul-AIR 100 liter. Het totale woonoppervlak is 100 m².

Vervolgens kijk je naar de verwarming: lage temperaturen (LT) of hoge temperaturen (HT). In dit voorbeeld gaat het om HT-verwarming met een ventilatiebox van voor 2005.

Wordt er nachtverlaging toegepast?

  • Ja! Dan is het nieuwe gasverbruik 817m³ per jaar, wat een gasbesparing van 49% is. Het nieuwe elektraverbruik ligt op 4478 kWh. De besparing per jaar is €287 met een CO2-reductie van 1464 kg per jaar (absoluut) en 43% (procentueel).
  • Nee! Dan is het nieuwe gasverbruik 649 m³ per jaar, wat een gasbesparing van 59% is. Het nieuwe elektraverbruik ligt op 4850 kWh. De besparing per jaar is €337 met een CO2-reductie van 1774 kg per jaar (absoluut) en 52% (procentueel)

Wil je meer weten over de ventilatiewarmtepompen van Inventum? Neem dan contact op met een van onze accountmanagers.