Klaar voor de Big BENG?

Vanaf 1 januari 2021 moeten vergunningaanvragen voor alle nieuwbouw (zowel woningbouw als utiliteitsbouw) voldoen aan de BENG-eisen, bijna energieneutrale gebouwen. Dit geeft aan hoe energiezuinig het gebouwtype is en heeft te maken met de energieprestatie. Tot nu toe werd dit uitgedrukt in de Energieprestatie Coëfficiënt (EPC). Als maatstaf voor de energieprestatie bleek de EPC steeds minder geschikt. Daarom is BENG ontwikkeld waarmee eisen gesteld worden om zo de energievraag van de woning te beperken.

BENG 1, 2 en 3

Er zijn 3 indicatoren die voortvloeiden uit het Energieakkoord voor duurzame groei en uit de Europese richtlijn EPBD:

  1. BENG 1: de maximale energiebehoefte voor verwarmen en koelen in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar.
  2. BENG 2: de maximale primaire fossiele energieverbruik voor gebouwgebonden functies in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar.
  3. BENG 3: het minimale aandeel hernieuwbare energie in procenten.

BENG 3

De derde indicator uit de BENG-eisen verplicht het opwekken van hernieuwbare energie. Vaak wordt dan als eerste gedacht aan het plaatsen van zonnepanelen op het dak. Maar ook duurzame warmteoplossingen zoals warmtenetten, WKO-systemen en warmtepompen zijn van toepassing in deze eis. Er is besloten dat de energie wordt opgewekt binnen het perceel, tenzij er een directe fysieke koppeling is met het gebouw. Denk hierbij aan een collectieve WKO of een aansluiting op een warmtenet. Doordat er een directe fysieke koppeling moet zijn, is het dus niet meer mogelijk om hernieuwbare energie ergens anders op te wekken en te transporteren via het landelijk netwerk en vervolgens toe te wijzen aan een specifiek gebouw.

Meer weten over BENG 3 en onze ventilatiewarmtepompen? Neem contact op met een van onze accountmanagers.