Hoe moet het systeem veranderen en wat gaan aannemers en woningcorporaties anders doen?

Enige tijd geleden zag ik een video van 11 september 1996 (bijzonder datum trouwens, vijf jaar voor 9/11). Hans Wijers (D66) zegt in dit journaal precies wat er sinds die tijd is gebeurd. “Mensen geven graag een deel van hun inkomen uit aan zaken die slecht zijn voor de planeet.” En dan komt ‘ie: “Het zal heel lastig zijn om te vertellen dat het niet meer kan.” Zo lastig was het vertellen niet. Het begrip van de mensen in onze samenleving voor het probleem vinden: dat was pas lastig. Effectief beleid maken en (wereldwijd) draagvlak vinden voor maatregelen bleek onmogelijk. Dankzij lobby’s, oud geld en vasthouden aan groei van de economie is het probleem 25 jaar blijven liggen en alleen maar groter geworden. In 1996 was het al te laat. Nu is het veeeel te laat.

Mijn opa werd 91, dus ik ga er even van uit dat mijn zoontje Abel (2018), 2100 nog gaat meemaken. Als je alle voorspellingen leest over de wereld in 2100 dan ziet het erg slecht uit. Er zijn wel oplossingsrichtingen, maar soms ben ik bang dat we te laat zijn om het sneeuwbaleffect van de klimaatverandering te voorkomen. Toch…we moeten het proberen:

  • Verander het economische systeem, waarin lobbyen, steekpenningen en andere soorten van beïnvloeding door oud geld, conservatieveling en klimaatwappies strafbaar worden. Het systeem moet nu veranderen en iedereen die de hakken in het zand zet vertraagt daarbij.
  • Verander het economische systeem waarbij niet langer geld, maar ecologisch en maatschappelijk welzijn beoordeeld en gewaardeerd wordt. Belast uitstoot van schadelijke stoffen. Er komt een nieuwe generatie aan de macht, die het belang daarvan inziet.
  • Alle burgers en bedrijven zijn zelf verantwoordelijkheid en krijgen taken voor het oplossen van de problemen in hun directe omgeving. We gaan het allemaal voelen, liever nu een klein beetje dan later met heel veel pijn in één keer (overstroming, extreme droogte, extreme hagelstormen en meer).

Nu terug naar de sector waar ik actief ben en genoeg over het systeemprobleem. Wat kunnen (en moeten) de bouw en woningcorporaties doen om bij te dragen aan een oplossing?

  • Een nieuw verhaal vertellen. Positief lobbyen voor veranderend beleid in Den Haag en Europa. Positieve berichten de wereld insturen om te inspireren.
  • Open staan voor positieve verandering. Een voorbeeldfunctie aannemen. Leidend zijn in de verandering van systeem die onvermijdelijk is.
  • Lange termijn denken en daarbij in elke beslissing ecologie en mens boven economie laten wegen. Talloze voorbeelden hebben bewezen dat lange termijn denken ook lange termijn stabiliteit en winstgevendheid opleveren.
  • Samenwerken in bouwteams en duurzame, langjarige samenwerkingen waarbij de hele keten betrokken is. Hoe vroeger de juiste expertise aan tafel zit, hoe meer invloed deze experts hebben op TCO, materiaalkeuze en circulariteit. Bouwteams en duurzame samenwerkingsvormen zijn de toekomst waarmee we een verschil maken in uitstoot, kosten, kwaliteit en bewonersgeluk. En het leuke is: iedereen krijgt er meer werkgeluk van. Dus heb je moeite met het aantrekken van goed personeel? Ga duurzaam werken, in de breedste zin van het woord, en zet je echt in om de wereld om je heen beter te maken. Zo bouw je samen aan een duurzame relatie met de wereld en met je personeel.

Het is nu tijd om samen het systeem in de wereld te veranderen. En ja, wij moeten er mee beginnen. Wij zijn geen druppel op een hete plaat. Wij zijn onderdeel van de rijkste 2% van de wereld. Ja echt, jij ook! Als je meer dan €30.000 per jaar verdiend dan behoor je bij de 2% rijkste mensen van de wereld. En raad eens. Die 2% dragen veruit het meeste bij aan de vernieling van de wereld. Black Friday, spullengekte, luxe vakanties,

Deze gastblog is geschreven door Dan Hartenberg, Hegeman Bouwgroep