Trends en ontwikkelingen van de hybride warmtepomp

Een hybride warmtepomp is een combinatie van een warmtepomp en een cv-ketel en is goed toepasbaar in bestaande woningen waar nu nog alleen een gasketel hangt. Deze warmtepomp is een duurzaam en interessant alternatief om op korte termijn het energie- en gasverbruik in woningen sterk te verlagen.

Prestaties warmtepompen

Hybride warmtepompen kunnen dus leiden tot een besparing op aardgas. Sinds 2019 monitort Installatiemonitor de prestaties van ongeveer 600 geïnstalleerde warmtepompen, waarvan 70% hybride warmtepompen, om inzicht te krijgen in de praktijkprestaties van warmtepompen.

Uit deze monitoring blijkt dat bij koud weer het elektriciteitsverbruik van deze warmtepompen niet extreem hoog wordt als je dit vergelijkt met all-electric warmtepompen. Dit komt omdat het elektriciteitsverbruik van hybride warmtepompen zich vaak beperkt tot ongeveer 1 kW. Afhankelijk van de warmtepomp wordt bij lage buitentemperaturen de cv-ketel bijgeschakeld of neemt deze het volledig over van de warmtepomp. Of de eindgebruiker kiest voor een cv-ketel, hybride warmtepomp of een andere variant warmtepomp hangt af van verschillende factoren. Zo mag je in waterwingebieden niet boren, zodat een bodemwarmtepomp al afvalt. Juist door het beperkte opgenomen vermogen is het vaak niet noodzakelijk om netverzwaring toe te passen als hybride grootschalig wordt toegepast, zoals bij All-E wel het geval is.

Kamersteun

Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat de doorbraak van de hybride warmtepomp geforceerd wordt door de normering aan te passen.

Installatie.nl schrijft hierover dat dit een deur kan openen naar een rendementseis voor verwarmingsinstallaties of afspraken met de installatiesector over het aandeel hybride warmtepompen in toekomstige ketelvervangingen.

Tom van der Lee (GroenLinks) heeft een motie over deze normering ingediend, die gesteund wordt door Henri Bontenbal (CDA). Deze is door een kamermeerderheid aangenomen. Dit betekent dat het nieuwe kabinet dit moet meenemen in haar aanpak rond het Klimaatbeleid. Tom van der Lee: “We moeten meters maken binnen de gebouwde omgeving en verwarmingsinstallaties gaan erg lang mee. Daarom willen we dat via normering meer aardgasbesparende hybride verwarmingsinstallaties worden geïnstalleerd.”

Hybride warmtepomp goedkoper dan HR-ketel

Voor woningen die lastig te verduurzamen zijn, kan de hybride warmtepomp ook de best haalbare definitieve oplossing zijn, stelt onderzoeksbureau Ecorys. Dit bureau voerde het onderzoek uit in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Ecorys komt tot de conclusie dat de hybride warmtepomp in de toekomst voor de gebruiker vrijwel altijd goedkoper zal zijn dan een hr-ketel, aangezien de aanschaf misschien wel duurder is maar het verbruik lager wordt op lange termijn. Zij houdt hierbij rekening met een investeringssubsidie en een verschuiving van de energiebelasting van elektriciteit naar aardgas. De hybride warmtepomp wordt zo een aantrekkelijk alternatief voor all-electric-oplossingen.

HR-Hybride

Daarnaast wees de coalitie HR-Hybride in voorjaar 2021 erop dat hybride warmtepompen onmisbaar zijn om de doelen van het Klimaatakkoord te behalen. De coalitie bestaat uit Techniek Nederland, Natuur en Milieu en Netbeheer Nederland. Zij pleit voor de plaatsing van minimaal 1 miljoen hybride warmtepompen tot 2030. De Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie (NVDE) steunt de coalitie. Ook minister Ollongren van Binnenlandse Zaken sprak haar steun uit voor de plannen.

Wil je meer weten over hybride (of all-electric) warmtepompen van Inventum? Lees er hier dan meer over of neem contact op.