Waar vind ik het serienummer?

U bent hier:

Het serienummer vind je op het typeplaatje en is op de filtersleuf achter de klep aangebracht. De klep zit vast met magneetjes. Je kunt hem eenvoudig eraf halen.