Lucht/lucht warmtepompen

Een warmtepomp zorgt op een duurzame manier voor de verwarming van je woning en het warme water. Elke woning is anders, waardoor er verschillende typen warmtepompen zijn. Wij lichten je ze kort toe.

Lucht lucht

De lucht lucht warmtepomp is een type met buitenunit dat warmte uit de buitenlucht wint om het huis te verwarmen. In het buitendeel wordt warmte uit de buitenlucht gewonnen en doorgegeven aan het koudemiddel. Het binnendeel van de lucht lucht warmtepomp haalt vervolgens warmte uit het koudemiddel en geeft deze af aan de binnenlucht. En met deze warm lucht wordt jouw woning of appartement vervolgens verwarmd.

Onder lucht lucht warmtepompen valt ook de ventilatiewarmtepomp. Deze warmtepomp haalt energie uit de afgezogen ventilatielucht en brengt die terug in de centrale verwarming. Dat doet deze warmtepomp door de energie uit de vervuilde, afgezogen ventilatielucht te halen en deze energie te gebruiken voor de verwarming van de woning en het warme water.

Lucht/water

Een lucht water warmtepomp haalt de energie ook uit de lucht. Uit de omgevingslucht, buitenlucht of ventilatielucht wordt warmte onttrokken en overgedragen aan het koudemiddel. In het binnendeel wordt de warmte van het koudemiddel overgedragen aan het afgiftesysteem in de woning en/of aan het warm tapwatersysteem.

Bodem/water

De warmtebron bij dit type is een buizensysteem in de bodem en staat daarom ook wel bekend als grondgebonden warmtepomp. Dat kan horizontaal in de ondiepe ondergrond, maar meestal wordt een verticale bron toegepast. Door dit systeem loopt een vloeistof met antivries of kraanwater, die warmte uit de grond wint. Deze laagwaardige warmte wordt omgezet in hogere temperatuur warmte. Met deze warmte wordt het huis en water verwarmd.

Water/water

Dit type warmtepomp haalt energie uit grondwater. Er worden twee putten geslagen, waaruit grondwater omhoog wordt gepompt. De warmte wordt hier uit gewonnen en het afgekoelde grondwater wordt weer terug in de grond gepompt. De warmte uit het grondwater wordt gebruikt om het huis en tapwater te verwarmen. Een groot deel van de installatie bevindt zich dus onder de grond. Dit type bron wordt een open bron genoemd en is ook wel bekend als warmte en koude opslag (WKO).

Hybride

De hybride warmtepomp werkt samen met je cv-ketel. Het grootste deel van het jaar zorgt de warmtepomp, die de lucht (ventilatie- of buitenlucht) als warmtebron gebruikt, voor het verwarmen van het huis. Alleen voor het maken van tapwater en het verwarmen van het huis tijdens extreem koude dagen wordt de hr-ketel nog gebruikt. In enkele gevallen levert dit type ook een deel van de warm tapwatervraag.

Lucht/ luchtwarmtepompen

Inventum ontwikkelt en produceert in haar fabriek in Houten ventilatiewarmtepompen. Dit zijn lucht lucht warmtepompen die gebruikmaken van de ventilatieretourlucht van de woning.

Deze warmtepompen werken dus op basis van ventilatielucht en zijn geschikt voor (bijna) alle woningen en appartementen met mechanische ventilatie. De ventilatiewarmtepomp vervangt de mechanische ventilatiebox. Via afzuigventielen in jouw huis wordt de vervuilde lucht afgevoerd. Uit deze lucht wordt de energie gehaald en de woning verwarmd en voorzien van warm water. Daarnaast ventileert de ventilatiewarmtepomp de woning of het appartement. Hierdoor creëer je, naast een comfortabel, ook een gezond binnenklimaat.

Geschikt voor ventilatietype C en D

De ventilatiewarmtepompen van Inventum, Modul-AIR en Modul-AIR Red, zijn geschikt voor woningen met ventilatietype C. Maar ook als je ventilatietype D hebt, kun je gebruikmaken van deze warmtepompen.

Bij de Modul-AIR voeg je de GreenComfort module toe, die gefilterde lucht op de gewenste temperatuur de woning inblaast. Ook de Modul-AIR Red combineer je met een dergelijke module: de ClimateControle.

Hybride

En heb je een woning waar een all-electric oplossing (nog) niet mogelijk is? Dan kies je voor de hybride variant van de Modul-AIR óf voor de Inventum Spaarpomp. Deze lucht lucht warmtepompen werken samen met de cv-ketel, die alleen bijspringt op echt hele koude dagen.