Maatschappelijke betrokkenheid

Maatschappelijke betrokkenheid en duurzaamheid

Voor een duurzame toekomst. Als uitvinder en producent van de ventilatiewarmtepomp zijn wij al 30 jaar bezig met het creëren van een duurzamere toekomst door de warme lucht uit de woning te hergebruiken.

Practice what you preach

Met het enkel ontwikkelen van een product waar een significante CO2-reductie mee gepaard gaat en een duurzame toekomst mee gestimuleerd wordt, ben je er als organisatie nog niet. Daarom staat duurzaamheid bij Inventum hoog op de agenda en wordt de meest belangrijke “asset” van Inventum (de mens) continu uitgedaagd om mee te denken hoe wij niet alleen met onze producten maar ook met onze bedrijfsvoering kunnen bijdragen aan de verduurzaming. Hieronder een aantal voorbeelden.

Afvalbeleid

Een onderdeel van het duurzaamheidsbeleid bij Inventum is ons beleid op afvalgebied. Hierbij wordt altijd ingezet op preventie, hergebruik of recycling. Vaste partners van Inventum krijgen producten zonder verpakkingsmateriaal geleverd in kratten. Deze kratten worden continue in het leverproces hergebruikt, waardoor er geen verpakkingsmateriaal nodig is. Wij stellen strenge eisen aan onze toeleveranciers. Het merendeel van de ruwe grondstoffen moet hergebruikt zijn. De grondstoffen die wij gebruiken, metalen zoals koper, RVS en staal wordt gescheiden en voor hergebruik opgehaald. In een samenwerking worden oude boilers opgehaald en omgebouwd tot barbecues, vuurschalen en kachels.

In de brancheorganisaties waarvan wij lid zijn wordt actief gewerkt aan het maken van een Life Cycle Assessment (LCA). Een LCA is een methode om de milieubelasting van een product te bepalen gedurende de gehele levenscyclus.

Doordat Inventum een eigen R&D afdeling heeft, hebben wij afvalbeperking en circulariteit als designuitgangspunt gedefinieerd. Dit is terug te vinden in materiaalgebruik en ontwerp efficiëntie waar herbewerking mee voorkomen wordt.

Beperking CO2-uitstoot

Inventum draagt bij aan een beperking van C02-uitstoot dankzij onderstaande punten:

  • Zowel kantoor als fabriek is ingericht met energiezuinige ledverlichting.
  • Onze stroomvoorziening in de fabriek en op kantoor is op basis van groene energie.
  • 15% van het wagenpark van Inventum rijdt met elektrische auto’s. Voornemens is om in 2030 het gehele wagenpark uit te hebben gevoerd met elektrische voertuigen.
  • Onze logistieke partner, De Rooy Transport is door ons geselecteerd door het Greendriver-Concept, welke de nadruk legt op verduurzaming in logistiek.

Productie in Nederland

Inventum produceert lokaal haar warmtepompen: er komt geen milieuverontreinigend transport aan te pas. Tevens voorzien de strenge Europese milieueisen toe op een beperkte uitstoot.

Wij kiezen ervoor om onze boilers te vervaardigen van duurzame grondstoffen, zoals koper en RVS. Dit zijn grondstoffen die langer meegaan dan bijvoorbeeld emaille boilers en derhalve een mindere impact hebben op het milieu.

MVO

Ook maatschappelijk verantwoord ondernemen draagt bij aan verduurzaming. Als er één doelgroep is die gebaat is bij de verduurzaming dan zijn het de leerlingen/studenten van nu en straks. Inventum laat juist hen ook meekijken, meedenken én ontwerpen in de keuken van Inventum.

Wij hebben samenwerkingsverbanden met meerdere ROC’s in midden en (zuid)west Nederland. Door educatie in het trias energetica model leren wij ROC-leerlingen naast de werking van warmtepompen ook de noodzaak van goed isoleren (en ventileren).

Nieuwe fabriek

Begin 2022 wordt gestart met de bouw van onze nieuwe fabriek in Houten. Bij deze bouw wordt rekening gehouden met het veranderende klimaat. Zo wordt er dusdanig geïsoleerd dat er in de winter minimale verwarming benodigd is en in de zomer de warmte buiten wordt gehouden. Ook wordt er een showroom en kantoor aan de zonkant geplaatst om zo de productie te beschermen tegen de warmte en er een kleiner oppervlakte gekoeld hoeft te worden. Het dak wordt zo ontworpen dat deze een groot aantal zonnepanelen kan dragen. Tevens kijken we ook naar de mogelijkheid om delen als “groen” dak in te richten.

Een ander belangrijk voordeel van deze nieuwe fabriek is het centreren van productie in Nederland. Zo wordt niet alleen het transport beperkt (en dus CO2), maar ook worden verpakkingsmaterialen beperkt omdat transport binnen Nederland veelal d.m.v. duurzamere beschermingsmogelijkheden kan.

Modulair opgebouwde producten

Naast een hoge COP (Coëfficiënt of Performance) worden onze producten zo ontworpen dat deze modulair te vervangen zijn. Daar is ook de productnaam Modul-AIR uit voortgekomen. Bij een technisch mankement hoeft slechts het betreffende onderdeel te worden vervangen, niet het gehele toestel. Omdat de toestellen volledig servicebaar zijn via de voorzijde heeft dit een minimale impact op de rest van de installatie(ruimte).

Op het moment dat er onverhoopt toch een geheel toestel vervangen moet worden of er een toestel met beschadiging retour komt, wordt dit toestel opgeknapt en op de tweede kans lijst gezet. Toestellen op deze lijst worden met korting verkocht, ter beschikking gesteld aan scholen voor training of ingezet als vervanging bij andere defecte toestellen.