De schakelklok bepaalt hoe lang en wanneer het water in de warmtepompboiler wordt opgewarmd. Door deze klok te programmeren wordt de warmwaterbereiding aangepast aan jouw behoefte.

Als je de schakelklok voor de eerste keer opstart of als je op reset hebt gedrukt, knippert 24h.

  1. Druk op Menu en begin met 1. Tijd en dag instellen.
  2. Druk op Menu. In het venster knippert 24h. Door op +/- te drukken, kies je voor een 24 uurs weergave (24h bijvoorbeeld 14:15) of een AM/PM weergave (AM bijvoorbeeld AM 02:15).
  3. Bevestig de tijdsweergave door op OK te drukken. De klok knippert en moet nu ingesteld worden. Door op +/- te drukken verander je het uur van de klok. Als het juiste uur ingesteld is, druk op OK. Herhaal dit ook voor de minuten.
  4. Nu knippert t naast het getal 1. Kies met +/- om de huidige dag in te stellen.1=maandag, 2=dinsdag, 3=woensdag, 4=donderdag, 5=vrijdag, 6=zaterdag, 7=zondag.
  5. Druk op OK om je keuze te bevestigen.

Bekijk ook de installatiehandleiding van de Optima.