Waar zit het typeplaatje van een Optima?

Het typeplaatje bevindt zich aan de kant van de boiler waar het luchtaanvoerkanaal zit aangesloten.